Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  18-08-2005 o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, mającego siedzibę przy ul. Wały Jagiellońskie 4 w sali nr 37, odbędzie się: PIERWSZA LICYTACJA
       Udziału wynoszącego 2648/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej: Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka.
       Dla której X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 66067, nieruchomość stanowi drogę wewnętrzną. Teren nieruchomości płaski, utwardzony. Powierzchnia całej nieruchomości 0,0672 ha.
       Suma oszacowania wynosi 35 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 3 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
       Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
       Bank BPH Spółka Akcyjna Oddział w Bydgoszczy 31 10600076 0000326000354090
       Oglądanie nieruchomości wyznaczono na dzień 04.08.2005 r. w godz. 11.00 11.30.
       Operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego Rewiru V w Bydgoszczy przy ul. Wyczółkowskiego 22, VIII piętro, pokój 805.
       Zgodnie z przepisem art.976 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
       Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy Rewiru V
       przy SR w Bydgoszczy tel. (052) 341 52 77

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo