Syndyk Masy Upadłości

  Syndyk Masy Upadłości

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  Przedsiębiorstwa Transportu Przemysłu Mięsnego w Bydgoszczy, Al. Jana Pawła II 175

  ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości "z wolnej ręki"

  Majątek objęty ofertą sprzedaży składa się z:
  1. prawo wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę niezabudowaną nr 37/6 o powierzchni 1,4800 ha, położoną we wsi Wielkie Lniska, gm. Grudziądz, zapisanej w KW 32970, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu.
  Cena wywoławcza: 21.760,00 zł (VAT zwolniony)
  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem "PRZETARG" w biurze Syndyka, która powinna zawierać:
  1. Nazwę, siedzibę i status prawny oferenta.
  2. Oferowaną cenę nabycia.
  3. Potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.
  4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty.


  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Wszelkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
  Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Syndyka lub nie uiści ceny nabycia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
  Sprzedający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta i prowadzenia negocjacji uzupełniających, także prawo do odstąpienia od sprzedaży nieruchomości w każdym czasie lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
  Wynik przetargu będzie obowiązujący po jego akceptacji przez Sędziego Komisarza.
  Wadium proszę wpłacać na rachunek nr 90 8142 0007 0042 2147 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy.

  Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu kom. 0608296352.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo