Zasiłek rodzinny

  EWA BRZOZOWSKA-KOWALKA

  Gazeta Pomorska

  Gazeta Pomorska

  <b><i>Mam dwóch synów. Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać zasiłek rodzinny? </i>STAŁY CZYTELNIK
       Zasiłek rodzinny przysługuje:
       - rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
       - opiekunowi faktycznemu dziecka,
       - pełnoletniej osobie uczącej się.
       Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - 583 zł.
       Świadczenie to przysługuje do ukończenia przez dziecko:
       - 18 roku życia,
       - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
       - 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
       Obecnie zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, w rodzinie zastępczej lub gdy pozostaje w związku małżeńskim.
       Od 1 września br. nie będzie on przysługiwał także wtedy, gdy:
       - dziecko lub pełnoletnia osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
       - osoba samotnie wychowuje dziecko i nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
       - drugi z rodziców dziecka nie żyje,
       - ojciec dziecka jest nieznany,
       - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone.
       Podstawa prawna:
       
  - ustawa z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 ze zm.).
       

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo