Prezydent Miasta Włocławka

  Prezydent Miasta Włocławka

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  ogłasza ponowny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul.: 1. Mazowieckiej 5, pow. użytk. 214,00 m kw. (w tym piwnice 69,60 m kw.) oraz I przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych przy ul.:

  2. Zielony Rynek 17, pow. użytk. 24,50 m kw.
  3. Warszawskiej 11/13, pow. użytk. 19,00 m kw.
  4. Starodębskiej 26 b, pow. użytk. 168,40 m kw. (pawilon)
  5. Starodębskiej 26 a, pow. użytk. 114,50 m kw. (pawilon)

  Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 22 w pokoju nr 33, II piętro w dniu 11.05.2005 r. o godz. 9.00.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
  poz. 1 - 2300 zł, poz. 2 - 1200 zł, poz. 3 - 1000 zł, poz. 4 - 2500 zł, poz. 5 - 4000 zł
  na konto Urzędu Miasta BANK PKO BP S.A. O/Włocławek Nr 61 10205170 0000140200090357 oraz bezzwrotnej opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł na konto BANK PKO BP S.A. O/Włocławek Nr 5210205170 0000110200090084.
  Dowód wpłaty wadium i opłaty manipulacyjnej należy dostarczyć do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 22 pok. nr 5 w terminie do dnia 9.05.2005 r. do godz. 15.00. W przypadku wygrania przetargu wadium zostaje zaliczone na poczet 2-miesięcznego czynszu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Wyjściową stawkę czynszu (bez VAT-u 22 %) określa Uchwała Rady Miasta Włocławka Nr 16/XIX/2000 z dnia 20 marca 2000 r. W przypadku pozycji pierwszej zostaje ona obniżona do 80 % stawki wyjściowej. Przyszły najemca zobowiązany jest oprócz czynszu do uiszczania podatku od nieruchomości. Z warunkami umowy najmu, można zapoznać się w siedzibie Spółki "Zarządca" - dział lokali użytkowych. Oglądanie lokali w dniu 28.04.2005 r. i w dniu 5.05.2005 r. od godz. 13.00 do 14.00. Bliższe informacje na temat warunków przetargu uzyskać można pod nr telefonu (54) 414-41-39 i 414-41-47. Przystosowanie lokalu do prowadzonej działalności wykonuje przyszły najemca na koszt własny. Prezydent Miasta Włocławka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i prowadzenia negocjacji uzupełniających, a także unieważnienia przetargu w całości bądź części bez podania przyczyn.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo