Dodatek aktywizacyjny

  Dodatek aktywizacyjny

  Ewa Brzozowska-Kowalka

  Gazeta Pomorska

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

       Od ubiegłego roku jestem na zasiłku dla bezrobotnych. Od marca br. prawdopodobnie podejmę pracę. Słyszałam, że bezrobotnym, którzy sami poszukają sobie zatrudnienia, przysługuje dodatek aktywizacyjny. Proszę o dokładne wyjaśnienie tej kwestii - CZYTELNICZKA z Włocławka.
       Dodatek aktywizacyjny jest to kwota wypłacana osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
       Zgodnie z art. 48 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001), dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, jeżeli:
       - w wyniku skierowania przez urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę (W takiej sytuacji dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie wyższej jednak niż 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Dodatek przysługuje w tym przypadku przez okres, w jakim przysługiwałoby osobie uprawnionej prawo do zasiłku dla bezrobotnych),
       - z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. W tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości 30 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez polowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo