Odpowiada Anna Szałkowska, rzecznik ZUSw Bydgoszczy

  Odpowiada Anna Szałkowska, rzecznik ZUSw Bydgoszczy

  Not. (bel)

  Gazeta Pomorska

  Gazeta Pomorska

  - Prowadzę własną firmę i zatrudniam 15 pracowników. Chciałbym się dowiedzieć, czy jestem zobowiązany do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych druku ZUS IWA i w jakim terminie?
       Zgodnie z przepisami ustawy z 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673 ze zmianami) do dnia 31 stycznia 2005 roku niektórzy płatnicy składek zobowiązani są do przekazania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUSza 2004 rok .
       Obowiązek ten dotyczy tylko tych płatników składek, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
       
  - byli nieprzerwanie zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004 i co najmniej jeden dzień w styczniu 2005 roku,
       - w 2004 roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
       - byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2004 roku.
       Poprzez nieprzerwane zgłoszenie w ZUS jako płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe należy rozumieć, iż w każdym miesiącu 2004 roku, przynajmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu. Natomiast liczbę ubezpieczonych płatnik składek ustala dzieląc sumę ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy 2004 roku przez liczbę miesięcy w 2004 roku, w których płatnik składek był zgłoszony co najmniej jeden dzień. Biorąc pod uwagę konieczność nieprzerwanego zgłoszenia w ZUS liczbę ubezpieczonych należy podzielić przez 12.
       Obowiązek złożenia informacji ZUS IWA nie dotyczy tych płatników, którzy przynajmniej w jednym miesiącu 2004 roku nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, co oznacza, że w tym miesiącu ani jeden ubezpieczony nie podlegał temu ubezpieczeniu.
       
  Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie, jaka obowiązuje w odniesieniu do pozostałych dokumentów ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS. W sytuacji, gdy płatnik składek jest zobowiązany do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych z aktualnego programu "Płatnik", to również informację ZUSpowinien przekazywać w tej formie. Natomiast płatnicy uprawnieni do składania dokumentów w formie papierowej, informacje ZUSprzekazują do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika.
       

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo