OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO

  Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.

  85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (052) 34-81-600, fax (052) 34-81-607
  ogłasza przetarg nieograniczony na:
  Świadczenie usług ochrony mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz dozoru elektronicznego budynków biurowych - siedzib Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy.
  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
  Termin realizacji (wymagany) - od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
  Termin związania ofertą - 60 dni
  Wadium - 5 000 zł
  Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (koszt) - 100 %
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego lok. 3 (oficyna) w godzinach 9.00-12.00.
  Wszelkie informacje nt. przetargu można uzyskać pod numerami telefonów (052) 3481657, (052) 3481662, lok. 3 (oficyna), w godz. 8.00-15.00.
  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lokal nr 15 (kancelaria).
  Termin składania ofert upływa dnia 23.11.2004 r. o godzinie 10.00.
  Otwarcie ofert nastąpi 23.11.2004 r. o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego - sala im. K. Szymanowskiego.
  W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo