Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

  Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym powyżej 60000 euro na: Dostawę oleju opałowego do szkół w Gminie Aleksandrów Kujawski

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 12, pok. nr 16, tel. (054) 282-5043. Opis warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 16 lub za zaliczeniem pocztowym.
  Zamawiający uniemożliwia składanie ofert częściowych i wariantowych.
  Termin składania ofert upływa 3.01.2005 r. o godz. 9.00. Oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Dostawa oleju opałowego" proszę składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 1. Jedynym kryterium wyboru jest cena.

  Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w kwocie 5000 zł w sposób i terminie określonym w art. 45.1 PZP. Termin wykonania zamówienia do 31.12.2005 r. Termin związania ofertą 60 dni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.01.2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 105. Udział w przetargu mogą wziąć Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo