OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  1. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6a 87-800 Włocławek informuje o sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym położonej we Włocławku przy ul. Okrzei 74b.
  2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i kastratu nieruchomości - własność działka nr 5/21, zarejestrowana w dziale II księgi wieczystej nr 54090
  3. Powierzchnia nieruchomości - działka 1785 m kw., budynek - 816 m kw.
  4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania - wyceniana nieruchomość leży w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej z funkcjami usług nieuciążliwych publicznych i komercyjnych.
  5. Termin zagospodarowania: na pomieszczenia biurowe zawarte są umowy najmu lokali, do wglądu w siedzibie Sprzedającego - bud. D, pok. nr 2.
  6. Cena wywoławcza nieruchomości: 912 300 zł.
  7. Obciążenia nieruchomości - brak obciążeń.
  8. Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 19 listopada 2004 r. w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6a bud. A.
  9. Dodatkowe warunki przetargu można uzyskać u Kierownika działu Adm - Gosp w siedzibie sprzedającego w bud. D, pok. nr 1. w terminie do 18 listopada 2004 r.
  10. Otwarcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 23 listopada 2004 r. o godz. 10.00 w siedzibie sprzedającego w bud. D w pokoju nr 1.
  11. Wadium w kwocie 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) należy wnieść w gotówce w terminie do 19 listopada 2004 r. na rachunek bankowy: Kujawsko - Dobrzyński Bank Spółdzielczy o/Włocławek nr 37 9550 0003 2001 0077 1391 0004. Za termin wpływu wadium rozumie się datę wpływu na konto.
  12. Uchylenie się od zawarcia umowy będzie skutkować utratą wadium.
  Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo