Komunikat Burmistrza w Nowem

  Komunikat Burmistrza w Nowem

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 ze zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz uchwałą Nr XXXIX/265/2002 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 marca 2002 r.
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-wschodniej części miasta Nowe z uwagi na zmianę ustaleń sposobu przeznaczenia działek oznaczonych symbolami 51MN, 55MN, 56MN, 54MN, 57MN, 58MN

  Burmistrz w Nowem

  zawiadamia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-wschodniej części miasta Nowe będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą w dniach od 4 listopada 2004 r. do 6 grudnia 2004 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem przy placu św. Rocha 5, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu.
  Zgodnie z art. 23 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.
  Zgodnie z art. 24 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.
  Zainteresowani mogą wnosić protesty i zarzuty pisemnie do Zarządu Gminy, z podaniem oznaczenia nieruchomości, w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu planu z prognozą.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo