Dwie strony

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  Nie wiesz, co to jest stylizacja biblijna? A postmodernizm? Nie weźmiesz się za esej, bo lepiej wychodzą ci wypracowania pisane kwiecistym językiem? - musisz się poprawić, jeśli myślisz o egzaminie z polskiego na poziomie rozszerzonym.
  Minister edukacji już dawno ogłosił standardy wymagań egzaminacyjnych. Ale czy ktoś się nimi przejął?
  Do pierwszej, wiosennej, nowej matury zostało siedem miesięcy, warto przekonać się, jakie wymagania będą mieć egzaminatorzy i zrobić rachunek sumienia.

  Standard wszystko ci powie

  Twórcy nowego egzaminu zakładają, że kto chce przystąpić do matury, musi umieć się sam dokształcać - korzystać z internetu, słowników, encyklopedii.
  Musi umieć wykonać opis bibliograficzny, notować, sporządzić plan, konspekt, gromadzić teksty literackie, analizować, wykorzystać literaturę do opracowania tematu. To podstawa. A kto przymierza się do matury na poziomie rozszerzonym, powinien też radzić sobie z tworzeniem baz danych, zestawów bibliograficznych na określony temat, sporządzaniem przypisów, zapisów komputerowych, audio i wideo.
  Jednak egzamin ma przede wszystkim sprawdzić, co uczeń wie o języku, o literaturze i kulturze, czy umie redagować teksty, czy umie korzystać z informacji i je tworzyć. Standardy i szczegółowe wymagania znajdziecie na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - www.cke.edu.pl

  Egzamin? Mam w planie!

  Ustna część egzaminu z polskiego potrwa w sumie 25 minut - 15 min. uczeń dostanie na prezentację tematu, 10 min. zajmie rozmowa z egzaminatorem. Podczas egzaminu można wykorzystać wykonany przez siebie film, nagranie wywiadu, pokazać reprodukcje dzieł sztuki, fotografie, wykorzystać nagrania muzyczne.
  Uwaga, najpóźniej miesiąc przed egzaminem trzeba dostarczyć nauczycielowi bibliografię i materiał pomocniczy, który posłuży wzbogaceniu prezentacji.
  Tydzień przed egzaminem - należy przedstawić ramowy plan prezentacji.

  Czytam, rozumiem, piszę

  Przystępując do pisemnej części egzaminu na poziomie podstawowym każdy dostanie arkusz egzaminacyjny składający się z dwóch części: sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu i sprawdzającej umiejętność pisania tekstu własnego.
  W pierwszej części będzie test (12-16 zadań otwartych lub zamkniętych), pytania będą dotyczyć:
  - rozumienia słów, odczytywania znaczeń dosłownych i metaforycznych, znaczeń słów z kontekstu, odróżniania informacji od opinii, znajdowania słów - kluczy,
  - rozumienia myśli zawartej w akapicie lub części tekstu, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, hierarchizowania, porównywania, dostrzegania analogii i przeciwieństwa,
  - rozumienia głównej myśli tekstu oraz umiejętności wnioskowania,
  - kompozycji tekstu,
  - odkrywania związków logicznych, rozumienia toku przyczynowo-skutkowego, wskazywania np. tezy, hipotezy, argumentów, kontrargumentów, przykładów, wniosków, zależności między zdaniami, akapitami i częściami tekstu,
  - rozumienia znaczenia występujących w tekście wyrazów wskazujących na tok myślenia autora,
  - genezy tekstu,
  - rozpoznawania nadawcy,
  - dostrzegania intencji nadawcy,
  - adresata i sposobu oddziaływania na niego,
  - dostrzegania cech stylistycznych tekstu i rozumienia funkcjonalności środków językowych.
  W części sprawdzającej umiejętność pisania własnego tekstu, będą dwa tematy pracy do wyboru.
  Taki sam wybór będzie miał uczeń, który podejdzie do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

  250 stron

  Wypracowanie maturalne powinno zawierać średnio 250 słów, zajmować nie mniej, niż dwie strony arkusza egzaminacyjnego. Krótszy tekst będzie oznaczał stratę punktów - w takiej pracy egzaminator oceni tylko rozwinięcie tematu, nie przyzna punktów za styl, kompozycję i język.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Pomorska.pl poleca

  Wideo