Jesteś tu: Strona główna Porady Prawo Artykuł

Zniżki dla emerytów i rencistów

Dodano: 24 kwietnia 2009, 0:25 Autor:

Tańsze przejazdy koleją, ulgowe bilety w komunikacji miejskiej, paszport za pół ceny - to tylko niektóre zniżki przysługujące emerytom i rencistom. Dziś, podpowiadamy, na czym jeszcze mogą zaoszczędzić. I to sporo.
Emeryci i renciści  mają prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37-procentową koleją w drugiej klasie pociągów osobowych, pospiesznych, ekspresowych i TLK (Tanie Linie Kolejowe)

Emeryci i renciści mają prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37-procentową koleją w drugiej klasie pociągów osobowych, pospiesznych, ekspresowych i TLK (Tanie Linie Kolejowe) (fot. Fot. sxc)

Abonament RTV

Nie wszystkie zniżki są przyznawane ustawowo. Wiele z nich zatwierdziły samorządy. W naszym raporcie wymieniamy zarówno ulgi ustawowe, jak i samorządowe.

Obecnie z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych są zwolnione wszystkie osoby, które ukończyły 75 lat. Abonamentu płacić nie muszą także inwalidzi I grupy, osoby o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zwolnieni są także niesłyszący, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu oraz niewidomi, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc. By skorzystać z ulgi, trzeba złożyć pisemne oświadczenie na poczcie.

Uwaga! Zwolnienia nie przysługują osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26. rok życia, niespełniającymi warunków do uzyskania tych zwolnień.

W ubiegłym roku media obiegły informacje, że już od początku 2009 roku także emeryci nie będą musieli płacić abonamentu RTV. Jednak do dziś prezydent Rzeczpospolitej nie podpisał projektu ustawy z 13 czerwca 2008 roku o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 roku (Dz. U. Nr 85, poz. 728) o rozszerzeniu grupy osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnego abonamentu RTV o emerytów, a także innych grup osób, które do tej pory nie posiadały uprawnień. Wspomniany projekt ustawy przewiduje między innymi, że osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, będą mogły korzystać z wyżej wymienionych uprawnień.

Zgodnie z zapowiedziami rządu abonament zostanie zniesiony od początku 2010 roku. Niestety, do tego czasu znowelizowana ustawa o opłatach abonamentowych nie wejdzie w życie. Zatem do końca roku emeryci będą musieli płacić za RTV.

Komunikacja miejska

Osoby, które ukończyły 65 lat mogą jeździć za darmo komunikacją miejską w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu. W Chojnicach takie prawo przysługuje wszystkim, którzy ukończyli 70 lat. Wystarczy, że będą miały przy sobie dowód osobisty lub inny dokument, na podstawie którego można potwierdzić ich tożsamość i wiek.

Natomiast do 50-procentowej ulgi w przejazdach w Bydgoszczy mają prawo m.in. emeryci i renciści, którzy nie ukończyli 65 lat pod warunkiem, że pobierane przez nich świadczenia nie są zawieszone z powodu podjęcia pracy. Te osoby powinny mieć przy sobie legitymację emeryta-rencisty. Połowę za bilet płacą także małżonkowie emerytów i rencistów. Dotyczy to współmałżonków, na których pobiera się zasiłki rodzinne. Wtedy potrzebne jest zaświadczenie o wypłacaniu takiego świadczenia.

W Toruniu ulgowe bilety mogą kasować emeryci i osoby o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności pobierający świadczenia emerytalne lub świadczenia z tytułu stwierdzenia niepełnosprawności. Podczas kontroli w autobusie czy tramwaju muszą okazać ważną legitymację emeryta-rencisty.

Włocławek oferuje 40-procentową zniżkę w przejazdach emerytom do 65. roku życia. Ulga obowiązuje, jeśli mają przy sobie legitymację emeryta wraz z dowodem osobistym lub paszportem.

W Inowrocławiu 50-procentową ulgę w opłacie za przejazdy otrzymują emeryci i renciści, którzy mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przed ukończenie 65. roku życia, nie osiągający wynagrodzenia lub dochodu określonego w odrębnych przepisach, powodującego zawieszenie świadczeń emerytalnych oraz ich współmałżonkowie, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego.

Dokumentem uprawniającym do ulgi jest legitymacja emeryta-rencisty lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego wydane przez terenową jednostkę ZUS lub organ właściwy do spraw emerytur wraz z dowodem osobistym.

Natomiast chojniccy emeryci i renciści oraz osoby pobierające świadczenia przedemerytalne korzystają z 44-procentowej ulgi w przejazdach komunikacją miejską.

W Grudziądzu ulgowe przejazdy autobusami i tramwajami przysługują emerytom i rencistom niepozostającym w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych i rentowych. Te osoby zawsze powinny mieć przy sobie dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość oraz legitymację emeryta lub rencisty.

Przejazdy koleją

Zgodnie z art. 3 Ustawy z 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne, mają prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37-procentową koleją w drugiej klasie pociągów osobowych, pospiesznych, ekspresowych i TLK (Tanie Linie Kolejowe). - By skorzystać z tej ulgi, należy w kasie okazać dowód tożsamości oraz zaświadczenie wydane przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - mówi Piotr Olszewski, rzecznik spółki PKO Przewozy Regionalne.
Także w pociągach Arrivy PCC emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie uprawnieni są, zgodnie z postanowieniami obowiązującej Taryfy na Przewóz Osób, Rzeczy i Zwierząt "PCC Rail S.A.”, do dwóch przejazdów z ulgą 37-procentową w ciągu roku kalendarzowego. - Przejazdy te odbywają się na podstawie biletów jednorazowych wraz z zaświadczeniem, które jest dokumentem ścisłej rejestracji, wystawianym przez uprawnione do tego podmioty - wyjaśnia Joanna Parzniewska z Arriva PCC Sp. z o.o.

Beata Czemerajda z zespołu prasowego PKP Intercity SA dodaje: - Dla seniorów przygotowaliśmy legitymację seniora. To oferta adresowana do osób, które ukończyły 60 lat i często podróżują koleją. Na wszystkich większych dworcach osoby te mogą kupić legitymację seniora za jedyne 75 złotych i przez cały rok korzystać na jej podstawie z 50-procentowej ulgi przy przejazdach wszystkimi kategoriami pociągów w komunikacji krajowej. Legitymacja jest honorowana między innymi w pociągach PKP Intercity, PKP Przewozy Regionalne i Arriva.

Paszport, dowód osobisty, telefon, muzea

Od sierpnia 2006 roku obowiązują paszporty biometryczne. Nowy dokument kosztuje aż 140 zł. Mamy dobrą wiadomość dla emerytów i rencistów. Za paszport płacą połowę, czyli 70 zł. Natomiast, gdy ukończą 70 lat, są zwolnieni z opłaty.

Wprawdzie rozporządzenie Rady Ministrów z 30 listopada 2000 roku w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. z 2000 nr 105 poz. 1110 z późn. zm.) nie mówi wprost, że emeryci i renciści nie muszą płacić 30 zł za wymianę dowodu osobistego, jednak jest możliwość, że niektórzy z nich będą zwolnieni z opłaty. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem za nowy dokument płacić nie muszą emeryci i renciści, którzy przebywają w domach pomocy społecznej.

Już od 2010 roku dowody osobiste wszyscy będziemy otrzymywać za darmo. - Od 2011 roku plastikowe dokumenty będą sukcesywnie wymieniane na dowody zawierające mikroprocesor z nieodpłatnym podpisem elektronicznym - wyjaśnia Wioletta Paprocka, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Za te dokumenty także nic nie zapłacimy.

Telekomunikacja Polska przyznaje 50-procentową ulgę na abonament osobom z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności w związku z chorobą wzroku (symbol 0-4O) oraz znacznego lub umiarkowanego stopnia zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu (symbol 03-L).

- By otrzymać ulgę, należy do Telekomunikacji Polskiej dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności. Wydaje je Powiatowy lub Wojewódzki Zespół Orzekający o Stopniu Niepełnosprawności - mówi Maria Piechocka, szefowa biura prasowego Telekomunikacji Polskiej w Poznaniu.

Podstawą prawną jest tu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 66, poz.604). Orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć do salonu sprzedaży TP. Telekomunikacja Polska oferuje także 50 proc. zniżki na podłączenie linii telefonicznej.

Operator komórkowy Plus zatroszczył się o osoby należące do Polskiego Związku Niewidomych i posiadające zaświadczenie o niepełnosprawności wzrokowej. W ramach specjalnej promocji otrzymają 50-procent zniżki na abonament przez 24 miesiące. - Z promocji mogą skorzystać wszyscy, którzy przy aktywacji przedstawią ważną legitymację Polskiego Związku Niewidomych lub terminowe bądź bezterminowe orzeczenie lekarskie o I lub II stopniu niepełnosprawności wzrokowej. Oferta skierowana jest również dla opiekunów wyżej wymienionych osób - zaznacza Elżbieta Sadowska, rzecznik sieci Plus.

Od 1997 roku muzea państwowe mają obowiązek wprowadzenia ulgowych biletów dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, dla rencistów i emerytów. By skorzystać z tego przywileju, trzeba w kasie okazać legitymację potwierdzającą to uprawnienie.

Ulgi w PIT-ach

Z tytułu posiadania statusu emeryta czy rencisty nie przysługuje emerytom i rencistom żadna ulga. - W zeznaniu rocznym mogą natomiast skorzystać z ulg, które należą się innym podatnikom, między innymi z ulgi internetowej, ulgi na krew czy ulgi rehabilitacyjnej - wyjaśnia Joanna Zielińska-Przygoda, rzecznik I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych internauci mogą odliczyć od dochodu wydatki poniesione w związku z użytkowaniem sieci. Nie może być to więcej niż 760 zł w roku podatkowym. Jeśli z internetu korzystają małżonkowie, to mogą sobie pomniejszyć dochód w skali roku aż o 1520 zł. Od dochodu nie można odliczyć kosztów związanych z przyłączeniem do sieci (np. zakupu modemu czy opłaty aktywacyjnej). - Aby skorzystać z ulgi internetowej, trzeba udokumentować fakturą faktycznie poniesione wydatki na korzystanie z sieci - precyzuje Magdalena Kobos, rzecznik Ministerstwa Finansów.

Emeryci i renciści, którzy są honorowymi dawcami krwi, mogą obniżyć swoje dochody poprzez skorzystanie ze specjalnej ulgi podatkowej. Odliczenie nie może przewyższać 6 proc. dochodu. Dawcy mogą odliczyć od dochodu 130 zł za litr oddanej krwi oraz 170 zł za litr oddanego osocza. Tak więc wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi lub osocza. Podczas jednej wizyty w stacji krwiodawstwa można oddać 450 ml krwi. Mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż co 8 tygodni (a więc 6 razy w roku), kobiety natomiast - co 12 tygodni (4 razy w roku). W rezultacie maksymalna kwota ulgi dla mężczyzny wynosi 351 zł (2,7 litra x 130 zł), dla kobiety będzie to 234 zł (1,8 litra x 130 zł).

Z kolei odliczenie od dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom. Warunk: w roku podatkowym dochód osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć kwoty 9120 zł.

W katalogu wydatków objętych ulgą wymieniono m.in. wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przystosowanie pojazdów mechanicznych, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt w uzdrowisku czy odpłatność za rehabilitacyjne zabiegi.

Czytaj więcej o:
  • emeryci
  • renciści
  • zniżki
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
pomorska24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Najpopularniejsze
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt z kolportażem »

Zadzwoń 800 111 006

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Serwisy społecznościowe

pomorska.pl jest częścią grupy Polska Press
Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.pomorska.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.