Jesteś tu: Strona główna Akcjared Artykuł

Praca na rencie rodzinnej

Dodano: 28 marca 2008, 0:25 Autor:

Ile mogę dodatkowo dorobić, aby nie stracić renty - pyta nasz Czytelnik
Bez ograniczeń można dorabiać wykonując pracę nieobjętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, np. umowę o dzieło

Bez ograniczeń można dorabiać wykonując pracę nieobjętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, np. umowę o dzieło (fot. fot. archiwum)

Pobieram rentę rodzinną po ojcu. Oprócz mnie do renty jest uprawnione moje rodzeństwo. Mam możliwość podjęcia dodatkowej pracy.

Renta rodzinna podlega ogólnym zasadom zawieszania i zmniejszania świadczeń z uwagi na osiąganie przychodów, określonym w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasady zawieszania i zmniejszania prawa do renty rodzinnej nie dotyczą osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i mają ustalone prawo do emerytury, ale pobierają rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze. Takim osobom renta rodzinna jest wypłacana w pełnej wysokości, bez względu na wysokość osiąganego przychodu.

Pozostałe osoby uprawnione do renty rodzinnej muszą liczyć się z tym, że ZUS zawiesi lub zmniejszy przysługujące im świadczenie w sytuacji, gdy ich przychód przekroczy określone przepisami progi zarobkowe. Jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest kilku członków rodziny, przychód osiągany przez jednego z nich wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie tylko tej części renty, która jemu przysługuje. Nie ulegają natomiast zmianie wypłacane kwoty świadczenia przysługujące innym członkom rodziny.

Jakie progi?
Jeżeli przychód z działalności zarobkowej jest niższy od 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS tj. obecnie 2029,90 zł, ZUS wypłaca rentę w pełnej wysokości. Świadczenie podlega zmniejszeniu wówczas, gdy osiągany przychód przekracza 2029 zł , ale jest niższy od 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie 3769,80 zł). Zmniejszenie równe jest kwocie przekroczenia pierwszego progu zarobkowego, ale nie może być wyższe niż maksymalna kwota zmniejszenia ustalona dla renty w danym okresie. Od 1 marca 2008 roku wynosi ona 374,22 zł.

W sytuacji, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest kilka osób, maksymalną kwotę zmniejszenia ustala się proporcjonalnie do liczby tych osób. Jeśli natomiast świadczeniobiorca osiąga przychód przekraczający 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3769,80 zł, ZUS zawiesza prawo prawo do przysługującej mu renty rodzinnej lub jej części.

Dodatkowe przychody
Nie każdy przychód wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie renty rodzinnej, ale tylko ten, który został osiągnięty z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, tj.:
- pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę,
- pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą,
- pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub współpracy przy wykonywaniu tych umów,
- pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, jeżeli została zawarta z pracodawcą, z którym równocześnie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli na podstawie takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy,
- prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu.

PRZYKŁAD
Dwaj bracia są uprawnieni do renty rodzinnej po zmarłym ojcu. Od 1 lutego jeden z braci podjął zatrudnienie i osiąga wynagrodzenie w wysokości 4 tys. zł miesięcznie. Ponieważ przychód ten przekracza tzw. wyższą kwotę graniczną (od 1 marca br. 3769,80 zł), ZUS zawiesi mu przysługującą część świadczenia. Drugi z braci będzie otrzymywał część renty rodzinnej w niezmienionej wysokości.

Przychody nieoskładkowane
Bez ograniczeń można dorabiać wykonując pracę nieobjętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, np. umowę o dzieło, która nie jest zawarta z własnym pracodawcą albo na jego rzecz. Na wysokość renty rodzinnej nie mają także wpływu przychody, których źródłem nie jest praca zarobkowa, np. darowizna, wygrana w grze losowej.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
pomorska24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt z kolportażem »

Zadzwoń 800 111 006

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Serwisy społecznościowe

pomorska.pl jest częścią grupy Polska Press
Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.pomorska.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.