Jesteś tu: Strona główna Porady Prawo Artykuł

Jak sporządzić testament?

Dodano: 9 stycznia 2008, 0:25 Autor:

Każdy może dowolnie rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jest kilka sposobów przekazania ostatniej woli.
Wzór testamentu własnoręcznego

Wzór testamentu własnoręcznego (fot. Fot. Radosław Fonferek)

Warto wiedzieć, że testament może zawierać rozporządzenie tylko jednego spadkodawcy. Sporządzić testament, a także go odwołać może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (w pełni poczytalna i pełnoletnia). Trzeba także wspomnieć, że testament należy sporządzić osobiście (nie można przez przedstawiciela).

Nieważny jest testament sporządzony:
- w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli,
- pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści,
- pod wpływem groźby.

Własnoręczny
Aby testament spisany własnoręcznie był ważny, musi on być:
- napisany przez spadkodawcę w całości pismem ręcznym (nie można go napisać na maszynie, czy na komputerze),
- podpisany przez spadkodawcę,
- opatrzony przez niego datą.

Bardzo ważnym elementem ostatniej woli jest podpis osoby sporządzającej testament. Musi on być złożony pod całym dokumentem. Jeżeli jakieś postanowienie testamentu zostanie złożone poniżej podpisu nie będzie ono ważne.

Ustny
Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe. Spadkodawca może wówczas wyrazić ostatnią wolę ustnie w obecności co najmniej trzech świadków. Jeden z nich albo osoba trzecia musi spisać oświadczenie spadkodawcy, najpóźniej w ciągu roku od jej wyrażenia, z podaniem daty i miejsca oświadczenia oraz daty sporządzenia pisma. Dokument ten powinien być podpisany przez spadkodawcę i co najmniej dwóch świadków. Po śmierci spadkodawcy, jeśli jego ostatnia wola nie została spisana za jego życia, w ciągu sześciu miesięcy może ona być stwierdzona przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

WAŻNE
Świadkiem testamentu nie może być osoba, dla której przewidziano w testamencie jakąkolwiek korzyść.

Notarialny
Najbezpieczniejsze jest sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego, u notariusza. Mamy wówczas gwarancję nie tylko ważności testamentu, ale i tego, że nasza ostatnia wola będzie wyrażona w sposób niebudzący wątpliwości.

Można zmienić
Spadkodawca nie jest związany własnym testamentem. Może w każdej chwili odwołać go w całości jak i jego poszczególne postanowienia. Nie ma żadnych ograniczeń czasowych, które by dotyczyły spisania ostatniej woli albo jej odwołania.

Są trzy sposoby odwołania ostatniej woli:
- sporządzenie nowego testamentu,
- w zamiarze odwołania zniszczenie dokumentu zawierającego ostatnią wolę,
- dokonanie w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania go.

Dokonanie zmian w testamencie, z których wynika wola odwołania jego postanowień, może polegać m.in. na przekreśleniu całego testamentu. Dodatkowo spadkodawca może na nim zaznaczyć, że testament został odwołany, uchylony, anulowany.

Testamentem własnoręcznym (jeżeli został prawidłowo sporządzony) można zastąpić wcześniejszy testament notarialny.

Jeśli autentyczność testamentu własnoręcznego jest kwestionowana, wówczas z reguły sąd zleca przeprowadzenie ekspertyzy grafologicznej. W przypadku, gdy w nowym testamencie spadkodawca nie zaznaczył, że poprzedni odwołuje, anulowane będą tylko postanowienia, których nie można pogodzić z treścią następnego. Może więc zdarzyć się, że ważne okażą się dwa testamenty.


Spadkodawca sporządził testament, w którym zapisał wszystko najstarszej córce. Później zaś spisał drugi, w którym ustanowił zapis na rzecz syna. Ważne będą oba testamenty, przy czym zapis na rzecz syna obciąży spadek, jaki przypadnie wskazanej w pierwszym testamencie córce.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
Najciekawsze artykuły
z Polska Press
pomorska24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Najpopularniejsze
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt z kolportażem »

Zadzwoń 800 111 006

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Serwisy społecznościowe

pomorska.pl jest częścią grupy Polska Press
Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.pomorska.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.